Tenker du sikkerhet og miljø når varer destrueres?

Av Pål Karlsen 16. mai 2019

Mange virksomheter har av og til behov for å destruere varer eller produkter. Årsakene til det kan være flere. Når man er nødt til å gjøre det, bør flere hensyn tas. Først og fremst må destruksjon skje på en sikker måte, slik at produktene ikke kommer på avveie og blir omsatt i markedet med mulighet for skader på firmaet ditt og på andre. Men man bør også tenke på at mange produkter kan resirkuleres og brukes som råstoff i ny produksjon og at farlig avfall behandles på en trygg måte. 

Les Mer
0 Comments

Temaer: piratkopiering, sikker destruksjon, resirkulering