Hvorfor er sikkerhetsmakulering viktig?

Av Pål Karlsen 4. okt 2018

Rett til sletting og informasjonssikkerhet er to sentrale begrep i det styrkede personvernet vi har fått ved at EUs personvernforordning (GDPR) nå har blitt en del av norsk lovgivning.  Alle virksomheter forutsettes å ha rutiner som oppfyller de kravene som følger av det. Kravene gjelder også opplysninger i papirdokumenter. Fortsatt behandles en stor mengde av dem i virksomhetene. Sikker sletting av dokumentene kan skje med sikkerhetsmakulering. 

Les Mer
0 Comments

Temaer: Sikkerhetsmakulering, sensitiv informasjon, personopplysninger, GDPR

Manglende sikkerhetsmakulering kan skade bedriften

Av Pål Karlsen 8. feb 2018

Norsk_Makulering_Render_JPG (01729)-649583-edited.jpg

Når EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk lov i mai, kan dårlige rutiner for makulering gi millionbøter. Det kan komme til å svi. Har du ikke et godt nok opplegg for sikkerhetsmakulering, kan det dessuten påføre virksomheten skader på andre måter.

Les Mer
0 Comments

Temaer: Sikkerhetsmakulering, informasjonssikkerhet, personopplysninger, GDPR

Slik fungerer sikkerhetsmakulering

Av NG Secure 24. aug 2016

Sikkerhetsmakulering er et begrep som du kanskje ikke tenker noe særlig over i hverdagen. Jeg vil likevel prøve å fortelle litt om hva det handler om og hvordan det foregår. Det kan nemlig være nyttig å ha et litt mer bevisst forhold til det. Den dagen uhellet er ute, kan konsekvensene bli dramatiske hvis du har glemt å tenke på sikker makulering.

Les Mer
1 Comment

Temaer: Makulering, Sikkerhetsmakulering, sensitiv informasjon

Kø ved makuleringsmaskinen? Symptom på sikkerhetsrisiko!

Av NG Secure 3. aug 2016

Jeg har til gode å møte en som liker å stå i kø, og jeg er villig til å strekke meg ganske langt for å unngå kø selv. Det opptar tid jeg kunne brukt på nyttige oppgaver, og er en klar stressfaktor. Har du opplevd å vente på tur ved en makuleringsmaskin noen gang? Da vet du at det kan være stressende, men du har kanskje ikke tenkt på at det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko også?

Les Mer
0 Comments

Temaer: Makulering, Sikkerhetsmakulering

Printknappen er det største hullet i brannmuren

Av NG Secure 20. jul 2016

Det papirløse kontor har lenge vært et begrep og et mål i mange bedrifter. Vi ønsker å redusere bruken av papir for å kutte kostnader og være miljøvennlige. Likevel bruker de aller fleste bedrifter, uansett uttalt målsetning, fortsatt mye papir – både i form av notater og utskrifter.

Les Mer
0 Comments

Temaer: Makulering, Sikkerhetsmakulering, sensitiv informasjon

Hva koster sikker makulering?

Av NG Secure 4. mai 2016

I en tid preget av økonomisk pessimisme og usikkerhet opplever vi stadig ønsker og krav om reduksjon av kostnader. I mitt daglige virke blir jeg av og til konfrontert med påstander om at sikkerhetsmakulering er dyrt -  men vet de som hevder det egentlig hva det dreier seg om?

Les Mer
1 Comment

Temaer: Makulering, Sikkerhetsmakulering

Hvilke regler gjelder for dokumentsikkerhet?

Av NG Secure 13. apr 2016


Dokumentsikkerhet omfatter sikker håndtering og oppbevaring av dokumenter i alle former. De fleste virksomheter har regler og rutiner for hvordan dokumenter skal oppbevares. I tillegg er det flere lover som stiller krav til hvordan bedrifter skal håndtere dokumenter med sensitiv informasjon. I dagens blogginnlegg kan du lese om hvilke sikringstiltak dere som bedrift bør vurdere, og hvilke regler du bør kjenne til. 

Les Mer
0 Comments

Temaer: Sikkerhetsmakulering, Regler

Makulering av sensitive dokumenter i advokatbransjen

Av NG Secure 6. apr 2016

Advokater har en viktig rolle i samfunnet, der tillit hos klientene er alfa og omega. Dette innebærer et stort ansvar for at klientenes sensitive informasjon håndteres konfidensielt og med en høy grad av informasjonssikkerhet. Kan dine klienter stole på at deres informasjon ikke havner på avveie hos deg?

Les Mer
0 Comments

Temaer: Sikkerhetsmakulering

Finnes det dumpster-divere i papiravfallet ditt?

Av NG Secure 10. feb 2016

Du tenker kanskje at dumpster-divere bare leter etter brukbar mat i avfallsbeholderne? Eller at det bare er kjendiser som blir utsatt for snoking i søppeldunken sin? 

I så fall bør du tenke litt lenger. Papiravfallet ditt kan nemlig være et mål for en dumpster-diver på jakt etter noe spesielt. Tendensen til snoking og stjeling fra andres søppel er økende, og det er faktisk endel vi kaster fra oss som andre kan utnytte.  

Les Mer
0 Comments

Temaer: Sikkerhetsmakulering