Best sikkerhet ved makulering av sensitivt materiale

Av NG Secure 27. april 2017

unnamed-2

Når sensitivt materiale skal makuleres, er det viktig å ha sikkerhet for at innholdet ikke kan gjenskapes. Sensitiv informasjon, enten den finnes på papirdokumenter eller digitalt, må bli helt borte. Det krever høyeste kvalitet både på system og metoder. Gjennom 20 år og med 3.500 kunder har NG Secure oppfylt kvalitetskrav som har gjort oss til Norges største aktør innen makulering og destruksjon av sensitivt materiale.

NG Secure har ISO-sertifisering i henhold til kvalitetsstyring, miljøstyring og styringssystem for arbeidsmiljø. Prosessen for innsamling og destruering av sensitivt materiale oppfyller kravene i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) retningslinjer for sikker destruksjon.

NG Secure har en robust organisasjon med god kapasitet og kompetanse. Produksjonsanlegget vårt ligger på Haraldrud i Oslo. Lokalet er avskjermet for annen virksomhet, har sikker adgangskontroll, videoovervåking og alarmsystem. Anlegget betjenes utelukkende av personell som er underlagt våre drifts- og sikkerhetsinstrukser.

Prosessen med kverning av papir innebærer krysskutting, med kvalitet beskrevet som 35x35 mm. Dette vil ikke si at dokumentene kuttes opp med kniver med avstand på 35x35mm. Dokumentene kjøres i en stor mekanisk kvern slik at papirbitene i sluttproduktet er mindre enn knivavstanden. Vi kjører alltid store volumer igjennom kvernen. Det betyr at dokumenter fra mange forskjellige kunder blandes i kverningen. Dette forsterker sikkerheten og gjør tilbakestilling av dokumenter eller informasjon umulig.

Det kvernede papiret som utgjør 4.000 tonn årlig, går til gjenvinning.

Vi er veldig opptatt av sikkerheten i alle ledd i det produktet vi selger til våre kunder. Som gode referansekunder kan vi nevne Skatteetaten, Stortinget, Norges Bank, DNB, A-hus, NAV og Politiets Fellestjenester.

Når den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018, vil sikkerhetsmakulering være et godt hjelpemiddel for å ivareta de nye kravene med tanke på sletting av informasjon. 

LAST NED GRATIS GUIDE: Sikker makulering i din bedrift

 

En blogg fra NG Secure

NG Secure er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

Last ned gratis guide: Sikker makulering i din bedrift