Større ansvar når EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk lov i 2018

Av NG Secure 22. august 2017

Norsk_Makulering_GDPR_personvernforordning_IMG4413

EUs nye personvernforordning (GDPR) betyr omlegginger for alle norske virksomheter - både private og offentlige - når den blir en del av norsk lovgivning fra 25. mai 2018. Da må nye rutiner for behandling av personopplysninger være på plass. Ansvaret blir ditt! Har du begynt forberedelsene?

Hvorfor GDPR?

Det viktigste formålet med GDPR er å gi hver enkelt av oss bedre rettigheter og sikkerhet mot misbruk når opplysninger om oss blir registrert og behandlet i ulike sammenhenger. Vi har krav på:

  • Å få vite hvilke opplysninger som registreres
  • Å få vite hvordan opplysningene behandles
  • Å ha trygghet for at opplysningene slettes når det ikke lenger er grunnlag for å beholde dem

Ansvarsfraskrivelse kan bli kostbart 

Ansvaret for at disse kravene oppfylles hviler på den enkelte virksomhet med den øverste lederen som hovedansvarlig. Brudd på regelverket kan medføre strenge straffereaksjoner. Datatilsynet vil få anledning til å ilegge bøter på opptil 4% av virksomhetens globale omsetning, men begrenset til 20 millioner kroner.

Opplysninger på tvers av landegrenser

Samtidig som personvernet skjerpes, skal det bli lettere å utveksle personopplysninger på tvers av landegrensene. Digital databehandling øker muligheten for slik utveksling dramatisk. GDPR er derfor et forsøk på å tilpasse lovgivningen på personvernområdet til denne teknologiske virkeligheten.

Personopplysninger på papir?

Regelverket har et hovedfokus på digital databehandling og farene for misbruk knyttet til dette. Det finnes imidlertid fortsatt store mengder personopplysninger lagret i papirdokumenter. Daglig skrives det ut eller kopieres svært mange dokumenter sensitiv informasjon. De skjerpede reglene vil også gjelde for lagring og behandling av dem.

Start forberedelsene nå

Teksten til ny personopplysningslov er ute på høring. Det vil derfor være lurt å forberede seg på de nye reglene . Alle virksomheter skal ha interne rutiner på plass for å oppfylle de nye personkravene fra 25. mai neste år.

Vi har utarbeidet en sjekkliste til hjelp for å gjennomføre dette arbeidet. Den kan du laste ned gratis. Lykke til med forberedelsene!

LAST NED GRATIS SJEKKLISTE: EUs personvernforordning (GDPR)

 

En blogg fra NG Secure

NG Secure er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

New call-to-action