Dette bør du vite om sikker destruksjon av varer

Av NG Secure 19. mai 2023

Klær i ulike farger lagt i en haug på gulvet

Skal du destruere matvarer med utgått dato, feilproduserte klær eller uniformer som ikke skal brukes, er det viktig å vite hvordan du kvitter deg med dem på en sikker måte. Havner varene på avveie, kan det få uønskede konsekvenser for bedrift, omdømme og i verste fall miljø.

Det kan være flere årsaker til at et vareparti må vekk. Som eier må du forsikre deg om at varene ikke overtas av andre etter du har kvittet deg med dem. Å kaste varepartier som ordinært søppel medfører stor risiko for at de blir funnet av andre og ikke havner der du hadde tenkt. Derfor er det ekstremt viktig med sikker og effektiv destruksjon av varer.

Dette kan skje med varer på avveie

Ulempene med varepartier på avveie er mange. Matvarer, klesmerkekolleksjoner og uniformer er typiske eksempler på varer som kan føre til store tap dersom de havner i feil hender.

Matvarer

Er du matvareprodusent eller forhandler og har et parti varer som har gått ut på dato, lønner det seg å destruere varene, fremfor å kaste de som avfall.

Kaster du matvarene, kan andre finne dem og videreselge dem til useriøse forhandlere. En annen mulighet er at de kommer tilbake til forretningen og ber om en ny vare fordi varen de påstår å ha kjøpt, har gått ut på dato.

Ved å levere varene til destruksjon kan du forhindre at varepartier ikke havner i feil hender. Samtidig bidrar du til at matvarene blir brukt til utvikling av miljøvennlig biogass Er det snakk om sukkerholdige varer, vil du i tillegg få tilbakebetalt sukkeravgiften hvis du kan dokumentere at varene er destruert.

Les også: For mye søtsaker på lager? Sikker destruksjon kan gi penger i kassa

Kleskolleksjoner

Noen ganger hender det at et vareparti med klær blir feilprodusert eller at fjorårets kleskolleksjon må trekkes fra markedet. Som produsent eller klesforhandler må du sørge for at klærne destrueres på riktig måte.

Kaster du klærne som ordinært søppel, kan det føre til at noen finner dem og videreselger plaggene på et illegalt marked. Eller de kommer tilbake til forretningen og bytter varene. Du kan selvsagt klippe hull i klærne og hive dem som avfall. Å kaste fullt brukbare klær istedenfor å selge dem til reduserte priser, kan fanges opp og kritiseres i mediene.

Resultatet for deg som eier er at du taper penger. Dine kasserte varer kannibaliserer salget av nye varer, og negativ omtale kan svekke virksomhetens omdømme - eller du kan oppleve en kombinasjon av disse.

Uniformer og arbeidsklær

Driver du et foretak der de ansatte bruker uniformer eller arbeidsklær med logoer som identifiserer bæreren? Kaster du uniformene og noen finner dem, kan hvem som helst utgi seg for å komme fra din virksomhet. Slike hendelser vil i de aller fleste tilfeller ha negativ innvirkning på selskapets omdømme.

I bransjer som innebærer sikring eller formidling av informasjon, vakthold, transporttjenester, renhold eller lignende, vil det utgjøre en sikkerhetsrisiko for kundene dine dersom noen misbruker bekledning fra ditt selskap med logoen godt synlig.

Les også: Kaster du klær, nøkler, stempler eller ting med din logo på?

Sørg for sikker destruksjon av varer

ISO-sertifiserte selskaper sikrer effektive og miljøvennlige løsninger for avhending og destruksjon av varepartier. Det er avgjørende for deg som leverandør eller vareeier å ha full kontroll på hva som skjer med varene dine og at du er sikker på hvordan destruksjonen foregår.

Det er også viktig å tenke på miljøet. Derfor bør du i størst mulig grad søke gjenvinning fremfor forbrenning der det er mulig. Velger du en profesjonell aktør for å få destruert varene dine, oppfylles disse behovene. 

LAST NED GRATIS GUIDE: Sikker destruksjon

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 20. april 2016 og er senere oppdatert. 


En blogg fra NG Secure

NG Secure er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

Last ned gratis guide: Sikker destruksjon