Informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess

Av NG Secure 7. november 2019

NM-Makulering-beholder-ansatte_1000

Den nasjonale sikkerhetsmåneden er over. Forhåpentligvis har dere benyttet den til å rydde i arkiver og på lagerrom og gått gjennom rutiner for å sikre at sensitive data blir slettet på en sikker måte når de skal? Det er i så fall bra. Men det er viktig å huske at informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess. Opplæring av ansatte må skje fortløpende og rutiner må gjennomgås med jevne mellomrom. Bare da skapes en sikkerhetskultur som gir trygghet for at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie.

Erfaring viser at uten påpasselighet og bevissthet, glipper det lett i hverdagen. Dokumenter glemmes litt for lett igjen ved kopimaskinerprintere og sogar ved makuleringsmaskiner. Også på møterom og på kontorpulter blir de liggende igjen litt for ofte. Undersøkelser viser at flere ansatte da leser dem. Det kan i så fall også besøkende gjøre.

Digitale lagringsmedier

Eter at dere forhåpentligvis har hatt en gjennomgang i løpet av sikkerhetsmåneden, bør dere nå  følge opp jevnlig hva som skjer i praksis med de sikkerhetshullene som er nevnt ovenfor. Hvis dokumenter fortsatt glemmes på disse stedene, kan det være et tegn på at bevisstheten om risikoen ved det, ikke er god nok. Da trengs nye runder med opplæring og gjennomgang av rutiner.

Skjer dette med papirdokumenter, er det en viss mulighet for at sikkerhetsrutinene for digitale lagringsmedier heller ikke blir fulgt opp godt nok. Blir faktisk eldre PCer, laptopper, harddisker, lesebrett og mobiltelefoner lagret på et trygt sted, eller havner noen av dem fortsatt i åpent i reoler i lokalene?

Sensitive data må ikke komme på avveie

Under sikkerhetsmåneden var hovedfokus på tiltak som skal hindre at sensitive data skal komme på avveie. De tiltakene må også omfatte rutiner for å oppfylle GDPR-kravet om å slette data som det ikke er grunnlag for å ha lagret lengre. NG Secure kan nå tilby dere sikre løsninger for makulering av både papirdokumenter og digitale lagringsmedier. Vår løsning er kverning. Vi har investert i spesialkverner for begge deler.  Vårt tilbud i forbindelse med Makuleringsdugnaden varer ut november.

Vi har også foretatt betydelige investeringer i sikkerhetsopplegget vårt, slik at sikkerheten skal være den beste i alle ledd av prosessen. Vi har inngått en samarbeidsavtale med Semac AS som er en del av Nokas Group, og som har høy kompetanse på sikkerhetsledelse. De er vår  sømløse sikkerhet- og beredskapspartner og gjennomfører årlige tilsyn og kvalitetssikrer grunnsikringsnivået med påfølgende sikringssertifikat. 

Våre mottak har innbruddsalarm og videoovervåking tilknyttet en vaktsentral med utrykning. Ved mottakene er det  streng adgangskontroll og kvalitetssikrede rutiner. 

Alt personell som har tilgang til sensitivt materiale er sikkerhetsgodkjent ved at det er utført bakgrunnssjekk, innhentet politiattest der dette er hjemlet i lov, signert taushetserklæring og signert og gjennomført relevant sikkerhetsopplæring.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for sikker makulering av digitale lagringsmedier

 

En blogg fra NG Secure

NG Secure er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

Last ned gratis guide: Sikker makulering i din bedrift