Spar ressurser og innfri GDPR-krav med en makuleringsbeholder

Av NG Secure 19. oktober 2023

Spar ressurser og innfri GDPR-krav med en makuleringsbeholder blogg

EUs personvernforordning (GDPR) krever økt informasjonssikkerhet og sterkere personvern. En del av kravene kan på en enkel måte oppfylles med en låsbar makuleringsbeholder for gjenvinning av papir og lagringsenheter.

I både miljødebatten og klimadebatten er gjenvinning et gjennomgående tema for å hindre rovdrift på naturens råstoffer. Nødvendig bevaring av skog er her et stikkord.

Papir kan være en meget god råvare i ny papirproduksjon. Det er gode trefibre i papir, og det kan derfor gjenvinnes flere ganger. Ved gjenvinning av ett kilo papir reduseres utslippene av karbondioksid med omtrent 1,5 kilo. Skog bevares, og det er miljø- og klimaarbeid i praksis.

Med en makuleringsbeholder sørger du for sikker makulering, sparer ressurser og bidrar til bedre miljø og reduserte klimautslipp.

Last ned gratis sjekkliste: EUs personvernforordning (GDPR)

Makulering av papir

Makulering og destruksjon i NG Secure er bygget på sikkerhet i alle ledd. Når du benytter våre tjenester skal du føle deg trygg på at personopplysninger og annen sensitiv informasjon ikke kommer på avveie og at du dermed oppfyller kravene i GDPR  knyttet til informasjonssikkerhet

Vi er de eneste i vår bransje som kun driver med sikkerhetsmakulering og er sertifisert for ISO 9001. I tillegg blir vi årlig revidert av Det Norske Veritas.

Vår prosess for papirmakulering er slik:

 • Låste makuleringsbeholdere plasseres ut hos kundene, hvor de enkelt kan kaste alle dokumenter som skal makuleres. Det sikreste er å kaste alle dokumentene der.
 • Beholderne hentes av sikkerhetsklarert personell.
 • Beholderne transporteres i låste biler til et lukket makuleringsanlegg.
 • Ved anlegget kvernes dokumentene til så små biter at de ikke kan gjenskapes.

Det kvernede papiret pakkes i baller og sendes til papirfabrikker som produserer husholdningspapir og toalettpapir. Hvert år gjenvinnes rundt 4000 tonn papir på denne måten.

Med en låst beholder blir det enkelt og sikkert å makulere dokumenter. Du slipper kø, støy og støv ved en eventuell makuleringsmaskin og bedrer arbeidsmiljøet og sparer ressurser i egen virksomhet.

Ta også gjerne vår sikkerhetstest hvis du er i tvil om at det opplegget du selv har er sikkert nok.

Se video: Makuleringsprosessen i NG Secure

Destruksjon av digitale lagringsmedier

Vi tilbyr også sletting og destruksjon av alle typer digitale lagringsenheter:

 • Harddisker
 • SSD-disker
 • Minnepenner
 • Minnekort
 • CD/DVD-plater
 • Disketter
 • Tape og kasetter 

Vi har komplette løsninger som sikrer at du som kunde får den tryggeste løsningen på markedet. Vi benytter degaussing for alle magnetiske lagringsenheter, i tillegg til kverning og granulering.

Alt materiale leveres til gjenvinning i samarbeid med våre samarbeidspartnere på EE-avfall.

LAST NED GRATIS SJEKKLISTE: EUs personvernforordning (GDPR)

En blogg fra NG Secure

NG Secure er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

Last ned gratis guide: Sikker destruksjon