Millionbot kan unngås med sikker makulering

Av NG Secure 12. oktober 2017

Norsk_Makulering_foto_shutterstock_609393455-810263-edited-1

Når EUs personvernforordningen blir norsk lov i mai, øker bøtenivået for brudd på personvernbestemmelsene. Har du et opplegg for sikker makulering, kan du unngå millionbot.

Personvernforordningen (GDPR) fører til strengere lovgivning med større ansvar og flere plikter i forbindelse med behandling av personopplysninger digitalt eller på papir. Samtidig kan virksomheter få inntil 20 millioner euro i bøter for alvorlige avvik.

Da gjelder det å ha gode rutiner på plass – ikke minst for sletting av personopplysninger. Sletting skal skje  når det ikke lenger er grunnlag for å ha personopplysningene registrert. Ansvaret for slike rutiner har virksomhetens daglige leder. Men undersøkelser viser at mer enn halvparten av norske virksomhetsledere ikke er klar over de nye strengere reglene.

Selv om det er den digitale utviklingen som har ført til ny lovgivning, gjelder den også personopplysninger i papirdokumenter. I dag er markedet for makulering av slike dokumenter 21.000 tonn årlig. Av det står NG Secure for sikker makulering av 4.000 tonn. Men vi vet at det er tusenvis av virksomheter som ikke sørger for slik makulering.

Jeg har selv erfart ved besøk hos en rekke virksomheter hvor tilfeldig behandlingen av sensitivt materiale er. For mange bedrifter er veien dessverre altfor kort fra printeren til papirkurven, og derfra til søpla. Det er en uholdbar og feil behandling av personopplysninger. Identitetstyveri og annen kriminalitet kan like lett skje hvis uvedkommende får tilgang til slike opplysninger via papirdokumenter.

NG Secure kan tilby sikker makulering av papir. For å være forberedt på det nye regelverket har vi også utarbeidet en sjekkliste du kan bruke for å få nødvendige rutiner på plass før den nye personopplysningsloven trer i kraft.  Sjekklisten kan lastes ned gratis.  

LAST NED GRATIS SJEKKLISTE: EUs personvernforordning (GDPR)

 

En blogg fra NG Secure

NG Secure er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

Last ned gratis guide: Sikker makulering i din bedrift