Skjerpede krav om å melde brudd på personvernet

Av Pål Karlsen 5. oktober 2017

Norsk Makulering_GDPR_foto_shutterstock_465743408-687005-edited-Oct-31-2022-01-11-00-1218-PM

Fra mai neste år tilpasses personopplysningsloven til EUs personvernforordning (GDPR). Da vil det for de fleste ikke være nødvendig å søke om konsesjon eller forhåndsgodkjenning for behandling av personopplysninger. Til gjengjeld utvides virksomhetens plikt til selv å vurdere personvernkonsekvensene, og det blir nye krav om å melde fra om avvik.

Skal virksomhetene slippe å søke om forhåndsgodkjennelse, må de oppfylle de nye pliktene og det økte ansvaret som GDPR pålegger dem. Klarer de ikke å gjøre det internt, må de fortsatt søke om forhåndsgodkjennelse. Det vil si at det blant annet må etableres internkontroll, foretas vurdering av personvernkonsekvenser, gjennomføres risikovurdering, utarbeides personvernerklæring og lages en plan for tiltak for å avverge trusler mot personvernet.

Skjer det likevel brudd eller avvik, skal det meldes umiddelbart til datatilsynet.  Det er også regler om når berørte skal varsles.

GDPR innebærer med andre ord at norske virksomheter får et større ansvar fra mai neste år. Avvikshåndtering er et av områdene.  Nedenfor finner du lenker til informasjon om flere av de endringene som skjer:

Husk at GDPR også gjelder papirdokumenter, og at det er viktig med et opplegg for sikker makulering!

Alle nye rutiner må være på plass før mai. Her er noen tips om hvordan du kan komme i gang med dette arbeidet. Vi har også laget en huskeliste, som kan lastes ned gratis.   

 

LAST NED GRATIS SJEKKLISTE: EUs personvernforordning (GDPR)

 

Pål Karlsen's photo

Pål Karlsen er driftssjef for NG Follo. Han har tidligere jobbet som daglig leder i NG Secure (tidligere Norsk Makulering). Videre har han erfaring fra reklamebransjen hvor han var eier og daglig leder i Selskapet Markèr fra 1990 – 2000. Etter det har han vært 13 år i mediebransjen – både som adm. direktør i lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad, og som mediehusleder for (den gang) A-pressens aviser i Nedre Glomma og Halden. Fra 2013 – 2016 jobbet han for Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg som daglig leder.

Epost

En blogg fra NG Secure

NG Secure er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

New call-to-action