Spar ressurser og innfri GDPR-krav med en makuleringsbeholder

Av NG Secure 19. oktober 2023

EUs personvernforordning (GDPR) krever økt informasjonssikkerhet og sterkere personvern. En del av kravene kan på en enkel måte oppfylles med en låsbar makuleringsbeholder for gjenvinning av papir og lagringsenheter.

Les mer
0 Comments

Temaer: Sikker makulering, Personvern og GDPR, Digitale lagringsmedier, Datasikkerhet, Sikker destruksjon

Sikkerhetsmåneden: Derfor må også mindre bedrifter sikre informasjonen

Av NG Secure 5. oktober 2023

Også de små bedriftene kan sitte på planer og budsjetter som er interessante mål for industrispionasje. Du bør være ekstra på vakt mot sosial manipulering, der ukjente aktører viser stor interesse for din lille virksomhet.

Les mer
0 Comments

Temaer: Datasikkerhet

Disse dataene bør bedriften slette

Av NG Secure 21. september 2023

Spørsmålet om hvilke data det er nødvendig å slette er like relevant nå som det var ved innføringen av EUs personvernforordning (GDPR). Personopplysninger er bedriften lovpålagt å slette, mens andre data vil være lurt å slette av økonomiske grunner. Er du i tvil, vil det sikreste være å makulere alle papirdokumenter og data i digitale lagringsmedier.

Les mer
0 Comments

Temaer: Datasikkerhet

Hva koster sikker makulering av sensitive dokumenter?

Av NG Secure 7. september 2023

I en tid preget av økonomisk pessimisme og usikkerhet opplever vi stadig ønsker og krav om kostnadsreduksjoner. Også i vår bransje oppstår det konfrontasjoner med påstander om at sikkerhetsmakulering er dyrt. Vil du forsikre deg om at dokumentene dine håndteres og makuleres på en sikker måte, er det flere faktorer utover pris som spiller inn.

Les mer
0 Comments

Temaer: Sikker makulering

Husk å melde GDPR-avvik innen 72 timer

Av NG Secure 24. august 2023

Forhåpentligvis er du blant dem som har etablert et internt regelverk for å følge bestemmelsene i personopplysningsloven der EUs personvernforordning (GDPR) er innlemmet. I den daglige virksomheten vil du testes for å se hvor effektivt regelverket er. Bedriften bør være forberedt på at det kan oppstå avvik og at slike tilfeller umiddelbart må meldes til Datatilsynet.

Les mer
0 Comments

Temaer: Personvern og GDPR

Dokumenter på avveie kan føre til ID-tyveri

Av NG Secure 10. august 2023

Vi hører som regel om digitale identitetstyverier, men fysiske dokumenter på avveie kan også være en årsak. Kaster du sensitive dokumenter i papirkurven på jobb eller hjemme, øker risikoen for at blant annet personopplysninger havner i feil hender og at informasjonen misbrukes.

Les mer
0 Comments

Temaer: Datasikkerhet

Har makuleringsmaskinen i bedriften god nok kapasitet?

Av NG Secure 22. juni 2023

Makuleringsbehovet i de fleste bedrifter varierer, ofte i tråd med sesong og oppgaver. Hvordan og hvor ofte dere bruker makuleringsmaskinen, gir en pekepinn på om den dekker behovet eller om det er manglende kapasitet. Hvis det er trangt, finnes det løsninger som kan effektivisere jobben.

Les mer
0 Comments

Temaer: Sikker makulering

GDPR: Bedriftens databehandler må innfri personvernkravene

Av NG Secure 1. juni 2023

Personvernreglene kan være omfattende, og flere velger å sette håndteringen bort til tredjepart. Virksomheten har uansett et ansvar for at den eksterne databehandleren innfrir GDPR-kravene. Her er det mest sentrale du bør kjenne til når du setter bort slike oppgaver.

Les mer
0 Comments

Temaer: Personvern og GDPR

Dette bør du vite om sikker destruksjon av varer

Av NG Secure 19. mai 2023

Skal du destruere matvarer med utgått dato, feilproduserte klær eller uniformer som ikke skal brukes, er det viktig å vite hvordan du kvitter deg med dem på en sikker måte. Havner varene på avveie, kan det få uønskede konsekvenser for bedrift, omdømme og i verste fall miljø.

Les mer
0 Comments

Temaer: Sikker destruksjon

7 tips til sikrere makuleringsrutiner i bedriften

Av NG Secure 8. mai 2023

Gode rutiner rundt sikker oppbevaring og makulering av dokumenter er alfa og omega for å unngå at sensitiv informasjon kommer på avveie. Hva som skjer med dokumentene i bedriften eller hvor de havner bør ikke være tilfeldig. Med en klar fremgangsmåte blir det enklere å etterleve rutinene dere setter opp.

Les mer
0 Comments

Temaer: Sikker makulering

En blogg fra NG Secure

NG Secure er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

New call-to-action